Skip to content

שירותי המשרד

המשרד מספק שירותים בתחומים הבאים:

 • שירותי ביקורת וראיית חשבון
 • ביקורת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים

שירותים נלווים:

יצוג משקיעים הגשת דוחות למס הכנסה ביקורת חקירתית
הנהלת חשבונות   הצהרת הון יעוץ מס 
חישוב משכורות שירותי חשב חיצוני גיוס הלוואות 
גישור ובוררות ביקורת פנים  חוות דעת מומחה לבית משפט 
החזרי מס יעוץ עסקי וכלכלי פירוק חברה מרצון 
יצוג מול רשויות הכנת תוכנית עסקית  נאמנויות וניהול נכסים 

 
לקביעת פגישת היכרות וייעוץ ראשונה ללא התחייבות ותשלום: 6127285 03


דוחות כספיים

 • ביצוע שירותי ביקורת וערכית דוחות כספיים ובכלל זה – מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות על תזרימי מזומנים, וכן דו"ח התאמה לצורכי מס, וזאת לכל סוגי החברות והמלכ"רים במשק.
 • התמחויות במרבית תחומי העיסוק – מסחרי ויצרני, שירותים ושיווק, כלכלה, כספים וכו'.

למידע נוסף אודות דוחות כספיים


נאמנויות וניהול נכסים

המשרד מעניק שירותים בתחום של ניהול נכסים ו/או עיזבונות והקמת נאמנויות וישויות מעין נאמנותיות בין אם לצרכים עסקיים ולצורכי תכנון מס ובין אם ככלי לניהול נכסים בהווה ובעתיד, כל זאת לצד רישום צוואות וניהול עזבונות.

ניהול נכסים מושכרים בנאמנות:

 • ניהול שוטף
 • פיקוח על ההוצאות
 • דיווח תקופתי לבעלי הנכס
 • דוחות למוסדות

הכנת תכנית עסקית

 • כתיבה ולווי הכנת תוכנית עסקית בהתאם לצרכי העסק והאסטרטגיה העסקית לקרנות מימון, למשקיעים וקרנות הון סיכון.
 • ניתן לבקש את הכנת התוכניות באנגלית או בעברית.

בחינת היתרונות והחולשות של העסק מבחינת:

 • ארגון – משאבי כוח האדם הנדרשים להפעלת העסק ואת המבנה הארגוני של העסק
 • תפעול – כיצד ניתן להפעיל בצורה יעילה את משאבי העסק
 • כדאיות פיננסית – מבנה ההוצאות וההכנסות, תזרים המזומנים והכדאיות העסקית וניתוח צורכי המימון של העסק.
 • תכנית השקעות – עריכת רשימה של הציוד ונכסים אחרים הדרושים לצורך הקמת העסק
 • היעדים והמטרות על ציר התפתחות מחזור חיי העסק.

יצוג מול רשויות

המשרד מוסמך על פי חוק לייצג לקוחות מול רשויות המס: מס הכנסה, מס ערך מוסף והמוסד לביטוח לאומי:

 • ייצוג בדיונים
 • פתרון בעיות מיסוי
 • הגשת דוחות שנתיים וחודשיים

ביקורת חקירתית

 • בדיקה סמויה וחשיפה של פגמים בעסקים לשם מזעור הנזק.
 • בדיקות חשבונאיות שונות.

למשרד נסיון עשיר בביצוע ביקורת חקירתית במסגרת מוסדות ממשלתיים ,כדוגמת המשרד לעיניני דתות ומשרד הבטחון וגופים ציבוריים במסגרת משימות בדיקות מיוחדות אד-הוק.
במסגרת עבודת ביקורת חקירתית שבוצעה נערכו בדיקות יכולת כלכלית של גופים פרטיים  מול בנקים , התחקות אחרי מקורות מחיה, בחינת גידולי הון בלתי סבירים,חשיפה של חשדות .הכנת חוות דעת מומחה,ואיתור הונאות באמצעות מחשב.

למידע נוסף אודות ביקורת חקירתית


הנהלת חשבונות

מגוון השירותים המקצועיים לחברות, שותפויות, עמותות ועצמאים כולל בין היתר:

 • ניהול חשבונות שוטף
 • הפקת מאזני בוחן ודוחות תקופתיים המאפשרים בקרה ושליטה על הנעשה בעסק
 • הכנת דיווחים וביצוע תשלומים חודשיים שוטפים לשלטונות מע"מ, למס הכנסה ולביטוח לאומי
 • עריכת התאמות שוטפות מול תאגידים בנקאיים, חברות אשראי ומימון, לקוחות וספקים.

למידע נוסף אודות הנהלת חשבונות


משכורות

 • סיוע בבנייה והתאמת תבניות שכר ותגמול מיוחד לעובדים
 • הפקת תלושי שכר חודשיים
 • דיווחים ותשלומים תקופתיים למוסדות הניכויים, מס הכנסה וביטוח לאומי והפקת דוחות שנתיים (ט' 856/126)
 • טיפולים שוטפים והתקשרויות שונות מול מוסדות
 • ייעוץ בדיני עבודה: חופשה, הבראה, הריון, מילואים, פיצויים, פיטורים וכיו"ב
 • הגשת תביעות להשבת תגמולי מילואים למוסד לביטוח לאומי.

גישור ובוררות

 • ניהול הליכי גישור ע"י מגשר מוסמך בעל נסיון
 • פתרון סכסוכיים עיסקיים בין לקוחות פרטיים
 • יישוב אי הבנות ותהליכי ניתוק כלכליים בשיטת ה-win -win"
 • חסכון מהותי במשאבים כספיים

למידע נוסף אודות גישור ובוררות


יעוץ עסקי וכלכלי

 • אבחון וניתוח העסק
 • בניית תהליכי ייעול ,הבראה ושיפור הביצוע
 • מתן כלים ,פתרונות ויידע הדרוש להצלחת העסק
 • הרצאות ,סדנאות ,סמינרים לעצמאיים ולבעלי שליטה

יעוץ מס

 • החזרי מס לשכירים
 • החזרי מס לעצמאיים
 • תכנון מס
 • תיאומי מס
 • חישוב פיצויים ,פריסת פיצויים ,רצף קיצבה ,רצף פיצויים
 • טיפול במפעל מוטב ומפעל מאושר לפי חוקי העידוד השונים

גיוס הלוואות ממוסדות ממשלתיים ואחרים

 • הגשת בקשה למדען הראשי להשתתפות בהוצאות פיתוח במסגרת קרנות הסיוע השונות
 • הגשת דוחות ביצוע תקופתיים למדען הראשי בגין תוכניות שאושרו על ידו
 • הגשת בקשות למימון הון חוזר בערבות המדינה
 • הכנה והגשה בקשות להלוואות לקרן תבור
 • הכנה והגשה בקשות להלוואות מקרנות ייעודיות אחרות

שירותי חשבות

 • משרדנו, משרד ראיית חשבון, מספק שרותי חשבות לחברות בהיקפי פעילות שאינם מצדיקים העסקת חשב במשרה מלאה.
 • במסגרת שירות זה, המשרד מלווה את העסק של הלקוח בהיקף שעות אופטימלי הנדרש לעסק תוך פיקוח צמוד.
 • שירות זה כולל תמחור וניתוח עדכני של פעילות העסק, פיקוח על איכות ניהול החשבונות, ניהול תקציבי ובקרה פנימית וכל פעילות ספציפית אחרת הנדרשת במערך החשבונות של העסק.

שירותי חשב חיצוני

 • פיקוח על מחלקת הנהלת חשבונות בארגון
 • פיקוח ובדיקה על הכנת תלושי השכר החודשיים
 • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים
 • הכנת תקציב. דוחות תקציב מול ביצוע ברמה חודשית ורבעונית, כולל רווח והפסד, תזרים ומאזן.
 • חישובי החזקת מניות ,הנפקת מניות והכנת לוחות cap tables
 • הכנת דוחות ביצוע עבור המדען הראשי וקרנות מענק אחרות בארץ ובחו"ל
 • הכנת תמחיר, חישובי כדאיות, תמונה פיננסית ועוד.

למידע נוסף אודות שירותי חשב חיצוני


ביקורת פנים

 • קביעת תוכנית הביקורת.
 • עריכת סקר מוקדם בכל נושא ביקורת.
 • עריכת עבודת השטח.
 • כתיבת טיוטת דו"ח הביקורת וקבלת תגובת המבוקרים לטיוטה.
 • כתיבת הדו"ח הסופי, הכולל המלצות ביחס לשינויים נדרשים בבקרות הניהוליות.
 • מעקב אחר ביצוע ההמלצות על ידי הגוף המבוקר.

למידע נוסף אודות ביקורת פנים


יצוג משקיעים

 • בדיקת כדאיות של מיזמים עסקיים – המודל העסקי והפוטנציאל האמיתי של המיזם
 • ייעוץ למשקיעים בהתאם למטרות השקעתם, חלופות להשקעה, מקורות מימון, מיסוי

חוות דעת מומחה לבית משפט בנושאים כלכליים ופיננסים

למשרדנו נסיון עשיר בהגשת חוות דעת בנושאים כלכליים וחישובים פיננסיים בתחומים הבאים:

 • נזיקין
 • אובדן רווחים והערכות נזק.
 • אובדן יכולת הכנסה.
 • פגיעה בשם טוב ובמוניטין

למידע נוסף אודות חוות דעת מומחה לבית משפט


החזרי מס

החזרי מס מוחזרים לשכיר ,עצמאי או חברה משלטונות מס הכנסה כתוצאה מתשלום מס ביתר במשך שנת המס הרלבנטית.
שירותי המשרד בתחום החזרי מס

שכירים

 • החזרי מס לשכירים עד למקסימום של שש שנות מס
 • מילוי שאלון מקדים לבדיקת זכאות על ידי בעל מקצוע
 • בדיקת וחישוב המס
 • בדיקת כדאיות הגשה ומהותיות סכום החזר המס

עצמאים

 • במסגרת ייצוג שוטף מול רשויות המס בדיקת תכנון מס תקופתי

 חברות

 • במסגרת ייצוג שוטף מול רשויות המס בדיקת תכנון מס תקופתי

 למידע נוסף אודות החזרי מס


הצהרת הון

שירותי המשרד בתחום הצהרת הון

 • הגשה מדוקדקת של הצהרת הון ראשונה הנדרשת בדרך כלל עם המעבר של אדם למעמד של נישום החייב בדיווח שנתי על הכנסותיו (פתיחת עסק עצמאי או הקמת חברה בע"מ). לאחר מכן יידרש אחת לכל כמה שנים להגיש הצהרת הון נוספת. הצהרת הון ראשונה זו, היא החשובה מכל ההצהרות הבאות, כיוון שהיא מהווה את הבסיס לכל הבדיקות שיבואו בשנים הבאות, ואין להחסיר כל דרך אפשרית למיצוי הרישום הנאות והמלא.
 • הגשה מדוקדקת של דוח הצהרת הון שני ,שלישי וכן הלאה תוך בדיקת השוואה וקבלת הסברים ראויים לשינוי/גידול ההון מהנישום עוד בטרם הגשת הדוח לפקיד השומה.
 • הבדיקה כוללת סיכום ההכנסות החייבות שהוגשו במסגרת הדוחות השנתיים שבין שתי דוחות הצהרת הון ,ניכוי הוצאות סוציאליות למינהן,ניטרול הוצאות שאינן מהוות תזרימי מזומנים והשוואה ללוחות "טבלאות מחיה".
 • תוצאת הנטו שהתקבלה אמורה לספק הסברים לשינוי/גידול בהון של הנישום.
 • כמו כן, במשך השנים משרדי דואג לקבל מסמכים שונים לאימות ואישוש הסברים כנ"ל המתויקים באופן שוטף "ומחכים" למועד הדרישה הבאה של רשויות המס להגשת דוח הצהרת הון חדש.

למידע נוסף אודות הצהרת הון


פירוק חברה

 • משרדנו עוסק במתן שירותים להליך של פירוק מרצון ובהמשך קבלת פטור מתשלום חובות העבר של החברה.
 • השירות מתמשך וכולל ליווי מקצועי וסיוע במילוי טפסים, פרוטוקולים ופניה לרשם החברות.

למידע נוסף אודות פירוק חברה