Skip to content

מידע שימושי

מחשבונים פיננסיים

מחשבונים פיננסיים באינטרנט  – כלי עזר לחישוב ריבית, החזרי מס, פיצויי פיטורין, שערי חליפין, מע"מ, חישובי שכר ועוד…

בדף זה מצורפים קישורים למחשבונים פיננסיים וכלכליים למגוון שימושים נפוצים האמורים לסייע לכם בקבלת ההחלטות הפיננסיות שעומדות בפניכם.

בנקאות ושוק ההון: חישוב הצמדה וריבית | שערי חליפין

חשבונאות וביקורת: חישוב נקודות זיכוי | מחשבון מע"מ | מחשבונים פיננסיים

בנקאות ושוק ההון: דמי הבראה | החזרי מס לשכיריםחכירת רכב פיצויי פיטורים שכר ברוטו לנטו שכר מנטו לברוטו

מחשבון נטו לברוטו  / ברוטו לנטו – מעוניין לדעת מה שכר הנטו שלך? מחשבון זה מתרגם שכר נטו לשכר ברוטו בהתאם לטבלאות המס, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותנאים סוציאליים. ניתן לתרגם את שכר הנטו שאתה מעוניין לקבל בסוף כל חודש לשכר ברוטו אליו המעסיק התייחס במהלך שיחת השכר.

מחשבון ריבית – מחשבון ריבית מאפשר לקבוע את סכום ההחזר החודשי על סכום כספי מסוים.  תוכלו לבצע ולבדוק חישובי וריבית והצמדה מדויקים על סכומי חוב בש"ח

מחשבון מע"מ  – רוצים לברר מה המחיר כולל מע"מ? רוצים לדעת מה המחיר ללא מע"מ? מחשבון הע"מ של שמאפשר לך לבצע חישובי מע"מ ולראות מהו המע"מ שיש להוסיף על סכום בסיס על מנת להגיע לתשלום המלא בעסקה.

מחשבון פיצויי פיטורין – חשב את הפיצויים המגיעים לך  עפ"י חוק לפי תקנות פיצויי פיטורין

מחשבון החזרי מס – למרבית השכירים במשק מגיע החזר מס. בדוק כמה כסף חייב לך מס הכנסה עפ"י חוק באמצעות מחשבון החזרי מס שבודק באמצעות סדרת שאלות את זכאותך

מחשבון שערי חליפין  – מחשבון שערי חליפין נותן מידע  לגבי הפרשי שערים ומטבעות שונים. בדוק שערים יציגים יומיים למטבעות חוץ במחשבון שערי חליפין של בנק ישראל