Skip to content

הרצאות וקורסים

הרצאות, סדנאות, ימי עיון – במסגרת אקדמית או במסגרת עסקית בנושאי כלכלת המשפחה, מיסוי וביקורת

קורסים לסטודנטים בחשבנאות, מיסוי ומימון – הכנה למבחני הלשכה, מרתונים ושיעורי עזר