Skip to content

"טיפים" להתמודדות עם מחנק האשראי

 

משבר 2008 בשוק האשראי הגלובלי טרם מיצה את עצמו.

 

 

 

ניהול נכון משמעו מימון טוב, על מנת לקבוע את הנזילות הדרושה תוך התמקדות בהון החוזר ובתזרים המזומנים.

 

 

 

מחנק האשראי גורם לבנקים לפעול בזהירות יתר, בהתאם למדיניות הבלתי מוצהרת שלהם – כאשר טוב לך מבחינה עסקית הבנק עימך, כאשר אתה במצוקת אשראי – הבנק דורש יותר בטחונות, מטיל עוד מגבלות וגובה ריבית גבוהה יותר.

 

 

 

בשלב זה, אין טעם לצאת למלחמה כנגד הבנקים, אפילו אם תחשבו שהצדק לצידכם – היו חכמים גם אם זה יבוא על חשבון ערכי מוסר כלכליים וזיכרו – הבנק תמיד "צודק"!!

 

 

 

להלן רשימת הצעדים המומלצים לנקיטה עם הבנקים:

 

 

 

הבנק הינו שותף עסקי, ולפיכך:

1)

 

 

עדכנו אותו על בסיס שוטף במרווחי זמן קבועים ומראש.

1.1)

 

 

ספקו לו חומר נדרש, כדוגמת תזרים מזומנים צפוי.

1.2)

 

 

עימדו בפרעון ההלוואות בזמן, בכדי להימנע ממעמד לקוח מוגבל.

2)

 

 

הימנעו ממתן ערבויות אישיות להבטחת חובכם לבנקים.

3)

 

 

צרו מקורות מימון חלופיים, כדוגמת:

4)

 

 

קבלת הלוואות מחברות ביטוח כנגד חסכונות בפוליסות ביטוחי מנהלים.

4.1)

 

 

עריכת עסקאות בשיטת ליסינג ושימוש בחברות פקטורינג.

4.2)

 

 

קבלת מענקים וסיוע ממוסדות ממשלתיים.

4.3)

 

 

מכירת נכסים שאינם ממש נחוצים בטווח העסקי הקרוב, לצורך "הכנסת" תזרים מזומנים חיובי לעסק.

4.4)

 

 

שפרו את תנאי האשראי המתקבלים מן הספקים תוך ניצול משבר האשראי לטובתכם.

5)

 

 

שפרו את תנאי האשראי הניתנים ללקוחות, תוך שיפור ומעקב צמוד על יתרות לקוחות "בעייתיים".

6)

 

 

הקפידו, ככל שניתן, על קבלת כספים מלקוחות לפני ביצוע תשלום לספקים – צריך כסף בקופה לפני שמבצעים תשלומים!

7)

       

 

 

 

 

צמצמו הוצאות תקורה לאחר בדיקת חלופות שוק למציאת מחירים זולים יותר ולעיתים אף בתנאי אשראי ארוכים יותר.

8)

 

 

בחנו מחדש את כדאיות ההשקעות ואת תזרים המזומנים הצפוי מהן מול הוצאות המימון בגינן.

9)

 

 

כלל ברזל – "המזומן הוא המלך" – ככל שתהיו נזילים יותר, כך תחשפו פחות לסיכוני מחנק האשראי ולגחמות המוסדות הבנקאיים.

10)

 

 

איל טובי, רו"ח