Skip to content

החזרי מס

שכיר, מגיע לך החזרי מס!
החזרי מס מוחזרים לשכיר משלטונות מס הכנסה כתוצאה מתשלום מס ביתר במשך שנת המס הרלבנטית. בדוק זכאותך להחזרי מס באמצעות שאלון זכאות החזרי מס

החזרי מס לשכירים – שירותי המשרד:

  • החזרי מס עד למקסימום של שש שנות מס.
  • מילוי שאלון לבדיקת זכאות ע"י בעל מקצוע
  • בדיקת וחישוב המס – בדיקה בחינם!
  • קטגוריות
  • בדיקת כדאיות ומהותיות סכום החזר המס

לקריאה נוספת אודות החזרי מס
למילוי השאלון