Skip to content

ביקורת חשבונאות

ביקורת חשבונאות

ביקורת דוחות כספיים רבעוניים שנתיים
דוחות כספיים משקפים את מצב העסק ליום מסוים בסוף תקופה מוגדרת מראש.

שירותי המשרד בתחום דוחות כספיים:

 •  ביקורת דוחות כספיים של חברות פרטיות וציבוריות בהתאם לכללי חשבונאות וביקורת מקובלים בארץ ובעולם
 • עריכת דוחות כספיים על פי דרישות החוק והכללים המקובלים
 •  מתן חוות דעת רואה חשבון מקצועית ובלתי תלויה על הדוחות הכספיים

 לקריאה נוספת אודות דוחות

החזרי מס

החזרי מס

שכיר, מגיע לך החזרי מס!
החזרי מס מוחזרים לשכיר משלטונות מס הכנסה כתוצאה מתשלום מס ביתר במשך שנת המס הרלבנטית. בדוק זכאותך להחזרי מס באמצעות שאלון זכאות החזרי מס

החזרי מס לשכירים – שירותי המשרד:

 • החזרי מס עד למקסימום של שש שנות מס.
 • מילוי שאלון לבדיקת זכאות ע"י בעל מקצוע
 • בדיקת וחישוב המס – בדיקה בחינם!
 • קטגוריות
 • בדיקת כדאיות ומהותיות

שירותים נלווים

שירותים נלווים

משרדינו מציע מגוון שירותים:

 • שירותי חשב חיצוני |  יעוץ מס
 • גישור ובוררות | עזרה ויעוץ למשקיעים
 • יעוץ עסקי וכלכלי | הגשת דוחות למס הכנסה
 • פירוק חברה מרצון | יצוג מול רשויות
 • ביקורת חקירתית | הצהרת הון
 • הכנת תוכניות עסקיות | הנהלת חשבונות
 • גיוס הלוואות | החזרי מס
 • ביקורת פנים

 …

הרצאות וקורסים

Thumbnail

הרצאות וקורסים

הרצאות, סדנאות, ימי עיון – במסגרת אקדמית או במסגרת עסקית בנושאי כלכלת המשפחה, מיסוי וביקורת

קורסים לסטודנטים בחשבנאות, מיסוי ומימון – הכנה למבחני הלשכה, מרתונים ושיעורי עזר…

ליווי הקמת עסק

Thumbnail

ליווי הקמת עסק

החלטתם להקים עסק? מזל טוב!
משרד רואי חשבון איל טובי ילווה אתכם בהליכי הקמת עסק חדש – הכנת תכנית עסקית,יעוץ ספציפי,  ליווי הפעילות העסקית השוטפת ועוד…

גישור ובוררות

Thumbnail

גישור ובוררות

ניהול הליכי גישור ע"י מגשר מוסמך בעל נסיון
פתרון סכסוכיים עיסקיים בין לקוחות פרטיים
יישוב אי הבנות ותהליכי ניתוק כלכליים בשיטת ה-win -win"
חסכון מהותי במשאבים כספיים…